شروع حيض خونريزي از واژن يا در باطن بودن

شروع حيض خونريزي از واژن يا در باطن بودن مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: بعضى از خانم‌هايى كه قرص‌هاى جلوگيرى از باردارى مصرف مى‌‌كنند قبل از تمام شدن يك بسته كامل از اين قرص‌ها لكه‌هاى خونى مى‌‌بينند كه البته مداوم نيست، اينگونه از زنان وظيفه‌شان چيست؟ استمرار خون بايد در داخل [...]