مرور برچسب

شروع حيض

شروع حيض خونريزي از واژن يا در باطن بودن

شروع حيض خونريزي از واژن يا در باطن بودن شروع حيض پرسش 18 . ابتداى خون حيض چه زمانى است؟ آيا زمانى كه خون داخل رحم است يا زمانى كه خون از محل خارج شود؟ آيات عظام امام، بهجت و خامنه اى: همين اندازه كه خون در فضاى فرج باشد (هرچند خارج نشود)،…