وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شروع استحاضه

شروع استحاضه چه زماني است

شروع استحاضه چه زماني استحکم استحاضه برای خونی که 3 روز ادامه نیابد پرسش :سئوالی داشتم در زمینه حیض که اگر در روزهای اول به مقدار کمی ترشحات دیده شد و تا 2 یا سه روز طول کشید میتوان تا شروع کامل حیض غسل نمود و نماز را بجا آورد یا خیر؟پاسخ…