وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شركت‏هاي هرمي

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ای

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ایفتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي 1)- نظر آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي شبکه ای 2)- نظر آيت الله سيستاني درباره بازاريابي شبکه ای 3)- بازار یابی شبکه ای طبق نظر آيت الله وحيد خراسانی…