شرايط غسل

شرايط غسل 1- آموزش غسل کردن را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- شرایط وضو و غسل را از اینجا کلیک کنید و به صورت جامع مطالعه نمایید پرسش 99 . آيا انجام غسل هم شرايطى دارد؟ همه مراجع: آرى، تمام شرايطى كه براى وضو بيان شد، در غسل نيز شرط است.  تبصره [...]