مرور برچسب

شرخر

خريد و فروش چك و سفته چه حکمی دارد

خريد و فروش چك و سفته چه حکمی داردمطابق نظر آيت الله خامنه ايسوال: معامله چک به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟ جواب: فروش چک مدت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است…