وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شرایط وضو

شرایط ظرف آب وضو

شرایط ظرف آب وضودر نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا حتما کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- اگر آب یا مکانی که وضو می گیرد غصبی باشد در نوشتار دیگری مطرح شده است از اینجا کلیک کنید و…

وضو با آب نجس و مضاف

وضو با آب نجس و مضافدر نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا حتما کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز (1) است: شرط اول: آن که آب وضو پاک باشد (2). شرط دوم: آن…

شرايط وضو

شرايط وضو شرایط غسل را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.آب وضو پاك باشد. آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد). آب وضو مباح باشد (غصبى نباشد).  ظرف آب وضو مباح باشد.    ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.   اعضاى وضو پاك باشد.…