وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شرایط زکات

زکات

زکات عناوین و بحث های مرتبط با احکام زکات را در ذیل کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید:نیت زکـات زکـات گندم و جو و خرما و کشمش زکات طلا و نقره زکـات شتر و گاو و گوسفند مصرف زکات شرایط کسانی که مستحق زکات اند…