وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شرایط امر به معروف

احکام امر به معروف و نهی از منکر

احکام امر به معروف و نهی از منکر احکام امر به معروف و نهی از منکرملحقات رساله امام خمینی با حاشیه آیات عظام: (فاضل) لنکرانی و (نوری) همدانی مسأله 2786 امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر خواهد شد، واجب است و ترک آن معصیت است و در…