مرور برچسب

شراکت

خمس خرید خانه به صورت شراکتی

خمس خرید خانه به صورت شراکتی مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲۲پرسش: اگر چند نفر به صورت مشارکتی خانه ای را خریداری نمایند و آنرا اجاره دهند و راه دیگری برای خرید خانه نداشته باشند آیا مبلغی که هر یک جهت خرید خانه هزینه کرده اند شامل خمس می شود ؟…

مالکیت مشاع چیست

مالکیت مشاع چیست مالکیت مشاع چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در مال مشاع بدون جلب رضایت تمام شرکا پرسش : استفاده يكى از شركا از مالى كه بين او و ديگران مشاع است، بدون اجازه بقيّه شركا چه حكمى دارد؟ در صورت عدم جواز، كدام يك از…

احکام شرکت و شراکت

احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکتاحکام شرکت مسأله 2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن، هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود (1) و به…

حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست

حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیستمسأله 1793 کسی که با دیگری شریک است (1) اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد (2) و در سال بعد، از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ…