مرور برچسب

شرايط ازدواج

شرایط عقد ازدواج دائم و موقت

شرایط عقد ازدواج دائم و موقت شرایط عقد ازدواج دائم و موقتدر ادامه نظرات مراجع عظام تقليد را بصورت جداگانه مي توانيد ببينيد:احکام ازدواج و طلاق اذن ولىّ نسبت به ازدواج دختر باكره 335. ازدواج دختر باكره بنابر احتياط واجب بايد…