شرایط عقد ازدواج دائم و موقت

شرایط عقد ازدواج دائم و موقت شرایط عقد ازدواج دائم و موقت در ادامه نظرات مراجع عظام تقليد را بصورت جداگانه مي توانيد ببينيد: مطابق نظر آيت الله خامنه اي احکام ازدواج و طلاق اذن ولىّ نسبت به ازدواج دختر باكره 335. ازدواج دختر باكره بنابر احتياط واجب بايد با اجازه پدر يا [...]