فضیلت و اعمال شب نیمه شعبان

فضیلت و اعمال شب نیمه شعبان شيخ عباس قمي گويد: شب نيمه شعبان:شب بسيار مباركى است،از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه از امام باقر عليه السّلام از فضيلت شب نيمه‏ شعبان سؤال شد،ايشان فرمود: اين شب پس از شب قدر برترين شبهاست.در اين شب خدا فضل خود را بر بندگان سرازير مى‏ كند،و [...]