وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شب عروسى

حکم آواز خوانى زن در عروسی

حکم آواز خوانى زن در عروسی پرسش 105 . آيا غنا و آواز خوانى زن در شب عروسى جايز است؟ همه مراجع (به جز سيستانى و مكارم): اگر محتواى آن باطل نباشد، اشكال ندارد. آيات عظام مكارم و سيستانى: بنابر احتياط واجب جايز نيست.تبصره. بايد توجه كرد…