وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شب اول قبر

نماز شب اول قبر چگونه خوانده می شود

نماز شب اول قبر چگونه خوانده می شودنماز بر میت را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.نماز وحشتمسأله 638 مستحب ّ است (1) در شب اول قبر (2)، دو رکعت نماز وحشت برای میّت بخوانند و دستور آن این است که، در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه…