وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شبیه خوانی

حکم شرعی تعزیه و شبیه خوانی

حکم شرعی تعزیه و شبیه خوانی حکم شرعی تعزیه و شبیه خوانی شبيه خوانى در حسينيه‌ها و مساجد بيشتر مناطق به خصوص روستاها مراسم شبيه‌خوانى به اعتبار اينكه از سنت‌هاى قديمى است برگزار مى‌شود كه گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حكمى…