حکم استفاده از شبکه های اجتماعی

حکم استفاده از شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر... حکم استفاده از شبکه های اجتماعی مثل تلگرام مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفاده از شبکه‌های اجتماعی س. حکم استفاده از شبکه­ های اجتماعی مجازی را بیان فرمایید. ج. به طور کلی اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و مانند آن مستلزم مفسده (مانند  [...]