مرور برچسب

شاهد طلاق

بعد از طلاق عادل نبودن شاهد طلاق مشخص شود

بعد از طلاق عادل نبودن شاهد طلاق مشخص شودعادل نبودن شاهد طلاق 880 - اگر بعد از طلاق معلوم شود یکی از شهود در هنگام طلاق عادل نبوده، حکم طلاق چیست؟پاسخ طلاق باطل است.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری…

عدالت شاهد برای طلاق

عدالت شاهد برای طلاق عدالت شاهد برای طلاقمسأله 2543 اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده ، مرد دو نفر را عادل بداند (1) و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنا بر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس…