مرور برچسب

شاهد در ازدواج موقت

آیا عقد ازدواج دائم و موقت شاهد می خواهد

آیا عقد ازدواج دائم و موقت شاهد می خواهد زن و مرد می توانند صیغه عقد ازدواج دائم یا موقت را خودشان بدون حضور شاهد بخوانند . شاهد ازدواج پرسش 44 . آيا در عقد ازدواج، شاهد گرفتن لازم است؟همه مراجع: خير، در عقد ازدواج ـ دائم يا موقت ـ حضور…