مرور برچسب

شارژ

حكم پرداخت نكردن شارژ ساختمان

حكم پرداخت نكردن شارژ ساختمان (مجتمع مسكوني) حكم پرداخت نكردن شارژ ساختمانحکم وضو و غسل با آب غصبی در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.س 129: بعضی از افرادی که در مجتمع‌های مسکونی زندگی می‏کنند، از پرداخت هزینه…