وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سیاست

سیاست خارجی در اسلام

سیاست خارجی در اسلام اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از نگاه قرآنحاکم اسلامی، خلیفهًْ‌ الله و ولی‌اللهنظام اسلامی، نظام ولایی است. به این معنا که حاکم اسلامی همان خلیفهًْ‌الله به معنای خاص است که دارای ولایت کلی و ماذون به تصرف در تکوین…