وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سيادت مادر

یائسگی زنان سیده و غير سيد

یائسگی زنان سیده و غير سيد در نوشتاري احكام مراجع عظام تقليد را به صورت جامع مطرح كرديم، كه از «اينجا» حتما بخوانيد.شك در يائسگى پرسش 94 . اگر زن در سن يائسگى خود شك كند، حكم خون هايى كه مى بيند، چيست؟همه مراجع: اگر شرايط و نشانه هاى…