وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سوره فیل در نماز

قرائت یک سوره پس از حمد در نماز

قرائت یک سوره پس از حمد در نمازقرائتمسأله 978 در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اول حمد و بعد از آن (1) یک سوره تمام بخواند (2). (1) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط.. (سیستانی:) بعد از آن سوره و بنا بر احتیاط.. (2)…