مرور برچسب

سوره سجده دار

خواندن سوره سجده دار در نماز

خواندن سوره سجده دار در نمازمسأله 983 اگر در نماز (1) یکی از چهار سوره ای را که آیه سجده دارد و در مسأله 355 گفته شد، عمداً بخواند نمازش باطل است (2). (1) (گلپایگانی، صافی، سیستانی:) اگر در نماز فریضه.. (2) (خوئی، تبریزی، بهجت:)…

استحاضه و قرائت سوره سجده دار

استحاضه و قرائت سوره سجده دار مستحاضه و سوره هاى سجده دار پرسش 198 . آيا زن اگر به دستور استحاضه رفتار كرده باشد، مى تواند در ايام استحاضه، قرآن (حتى سوره هاى سجده دار) بخواند؟ همه مراجع: آرى، مى تواند قرآن تلاوت كند؛ هر چند سوره هاى سجده …

زن حائض و خواندن سوره سجده  دار

زن حائض و خواندن سوره سجده  دار كراهت خواندن قرآن پرسش 162 . مى دانيم كه خواندن قرآن به جز سوره هاى سجده دار براى زن حائض مكروه است؛ آيا اين به اين معناست كه ترك تلاوت قرآن بهتر است؟ همه مراجع: براى زن حائض خواندن قرآن (به جز سوره هاى سجده …