مرور برچسب

سوره جمعه

سوره جمعه با صدای رهبر

سوره جمعه با صدای رهبر در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «هرکس سوره جمعه رابخواند،خداوندبه تعداد کسانى که دربلاد مسلمین در نماز جمعه شرکت مى کنند و کسانى که شرکت نمى کنند، به او ده حسنه مى بخشد».( مجمع البیان، جلد 10،…

متن سوره جمعه

متن سوره جمعه در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «هرکس سوره جمعه رابخواند،خداوندبه تعداد کسانى که دربلاد مسلمین در نماز جمعه شرکت مى کنند و کسانى که شرکت نمى کنند، به او ده حسنه مى بخشد».( مجمع البیان، جلد 10، صفحه 5…

روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است

روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است  مسأله 987 در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است (1) در رکعت اول بعد از «حمد»، سوره «جمعه» و در رکعت دوم بعد از «حمد»، سوره «منافقین» بخواند (2) و اگر مشغول یکی از اینها (3) شود، بنا بر…