مرور برچسب

سوره انشراح

متن سوره انشراح

متن سوره انشراحسوره شرح (الم نشرح) در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم که فرمود: «هر کس این سوره را بخواند، پاداش کسى را دارد که محمّد(صلى الله علیه وآله) را غمگین دیده و اندوه را از قلب او زدوده…

قرائت یک سوره پس از حمد در نماز

قرائت یک سوره پس از حمد در نمازقرائتمسأله 978 در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اول حمد و بعد از آن (1) یک سوره تمام بخواند (2). (1) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط.. (سیستانی:) بعد از آن سوره و بنا بر احتیاط.. (2)…