وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سهم سادات

خمس را به چه کسانی باید داد

خمس را به چه کسانی باید داد خمس را به چه کسانی باید دادمصرف خمسمسأله 1834 خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سیّد فقیر (1) یا…

پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید

پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرسش 115 . خمس را بايد به چه كسى پرداخت كنيم؟ امام: بايد به مرجع تقليد خود يا مجتهدى كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت به مصرف مى رساند، بپردازد و نيز مى تواند در جايى مصرف كند كه مرجع تقليدش اجازه مى دهد.…