مرور برچسب

سن تکلیف شمسي

سن تکلیف دختر بر اساس سال شمسي

 سن تکلیف دختر بر اساس سال شمسي براي محاسبه سن تكليف بصورت آنلاين  «اينجا» كليك كنيد.…………………………………………احكام…………………………………………علائم بلوغ 298. علائم بلوغ عبارتند از: 1ـ روييدن موى خشن بر شرمگاه 2ـ خروج منى 3ـ كامل شدن 15…