وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سلام نماز

اگر به اشتباه تشهد و سلام نماز را در غیر محل بخواند

اگر به اشتباه تشهد و سلام نماز را در غیر محل بخوانددر نوشتار قبل «گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه ايالتفات به بى‌جا بودن…

گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد

گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهدمسأله 1242 اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (1) یا بگوید: «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» باید دو سجده سهو بنماید (2) ولی اگر…

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلام

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلاممسأله 1178 اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه یا شک کند درست گفته یا نه چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا به واسطه انجام کاری که نماز را به هم می زند از حال نمازگزار بیرون رفته باید به…

اگر سلام نماز را فراموش کند

اگر سلام نماز را فراموش کند  مسأله 1106 اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده، باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است. این…

ذکر سلام نماز چیست

ذکر سلام نماز چیستمسأله 1105 بعد از تشهد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و بدن آرام است بگوید: «السَّلام ُ عَلَیک َ ایُّهَا النَّبِی ُّ وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ» (1) و بعد از آن باید بگوید: «السَّلام ُ عَلیکُم» و احوط…

شكيات نماز در رساله امام خميني

شكيات نماز در رساله امام خميني شكيات نماز ٢٣ قسم است: هشت قسم آن شكهايى است كه نماز را باطل مى‏كند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد، و نه قسم ديگر آن صحيح است.  شكهاى باطل١١٦٥ شكهايى كه نماز را باطل مى‏كند از اين قرار است:اول: شك…