قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

سلام فراموش شده

صفحه اصلی/برچسب:سلام فراموش شده

اگر سلام نماز را فراموش کند

اگر سلام نماز را فراموش کند  [مسأله 1106 اگر سلام نماز را فراموش کند] مسأله 1106 اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده، باید سلام را [...]