وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سلام در نماز

سلام‏

 سلام‏ مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي س 510: نظر جنابعالى درباره ردّ تحيتى که به صيغه سلام نباشد، چيست؟ ج: اگر در حال نماز باشد، جواب دادن جايز نيست، ولى اگر در حال نماز نباشد، اگر کلامى است که عرف آن را تحيت…

حكم جواب سلام در حال نماز

حكم جواب سلام در حال نمازمسأله 1137 در حال نماز، انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به او سلام کند (1)، باید طوری جواب دهد که سلام مقدم باشد مثلًا بگوید: «السَّلام ُ عَلَیکُم» یا «سَلام ٌ عَلَیکُم» و نباید «عَلَیکُم ُ السَّلام»…