مرور برچسب

سقط جنین

سقط جنین براي حفظ جان مادر

سقط جنین براي حفظ جان مادر حمل مادر در خطر پرسش 251 . سقط جنين براى مادرى كه در معرض مرگ است و شايد با اين كار بهبود يابد، چه حكمى دارد؟ آيات عظام بهجت، سيستانى، خامنه اى، فاضل، مكارم و نورى: اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل…

سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيسؤال ـ آیا سقط جنین صورت مجازى دارد؟ جواب : در صورتى که یقین، یا خوف خطر، یا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد، در مراحل اولیّه جایز است. سؤال ـ سقط جنین کافر و مسلمان چه حکمى دارد؟ جواب : واضح است…