مرور برچسب

سقط جنين

سقط جنين طبق نظر آيت الله سيستاني

سقط جنين طبق نظر آيت الله سيستاني1-پرسش: آیا مادری که فرزند نمی خواهد می تواند جنین خود را قبل از حلول روح بیندازد در حالی که ماندن جنین، خطری جدی برای مادر ندارد؟ پاسخ: او چنان حقی را ندارد مگر آن که بقای جنین برای مادر موجب زحمت…

حكم خون پس از سقط جنين

حكم خون پس از سقط جنين خون زمان سقط پرسش 227 . خانمى كه بچه اش را كورتاژ كرده خونى كه مشاهده مى كند، چه خونى است؟ آيا خون نفاس است؟ آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: اگر خون بسته اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند كه اگر در رحم…

آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد

آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارددر نوشتار قبل « احکام جامع مس میت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مس جنين پرسش 136 . آيا براى دست زدن به جنين سقط شده غسل واجب مى شود؟ همه مراجع: اگر چهار ماه او…