قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

سقط جنين با رضايت

صفحه اصلی/برچسب:سقط جنين با رضايت

ديه سقط جنين و نحوه پرداخت

ديه سقط جنين و نحوه پرداخت ديه سقط جنين و نحوه پرداخت 1- دیه سقط جنین با توجه به میزان رشد آن در ادامه مطرح می شود. 2- سقط کردن جنین موجب ثبوت دیه بر مباشر(کسی که به صورت مستقیم عامل اصلی) سقط است؛ مادر باشد یا غیر مادر. وارث جنین مستحق دیه خواهد بود؛ [...]

Code Center