وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سفره شراب

رفتن به رستوران هایی که شراب سرو می کنند

رفتن به رستوران هایی که شراب سرو می کنندمطابق نظر آيت الله سيستاني مسئله167ـ مسلمانان میتواند به رستوران هایی که همراه طعام ،شراب می فروشند برود به شرط آنکه رفتن او ترویج کار این رستوران هانشود البته بنابر احتیاط واجب بر سر میزی…

حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب

حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شرابمنظور از شراب، هر مایع مست کننده‌ای است ، حتّی نوشیدن یک قطره شراب و کمتر از آن نیز حرام است.مسأله 2633 آشامیدن شراب (1) حرام و (2) در بعضی از اخبار بزرگترین…