وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سفته

احکام سفته

احکام سفته احکام سفتهسَفتِه سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.ملحقات رساله امام خمینی با حاشیه آیت اللّه (نوری) همدانیسفته…