مرور برچسب

سر قفلی

احکام اجاره و سر قفلی

احکام اجاره و سر قفلی احکام اجاره و سر قفلیمطابق نظر آيت الله خامنه اياجاره‏ اجوبه الاستفتائات س 1638: اگر کاری که انسان برای مردم انجام می‏دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در…