وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سر خيس

کیفیت وضو

کیفیت وضواستفتائات جدید س: در هنگام وضو ريختن آب غير وضو بر روى دست چه حکمى دارد؟ ج) مانع ندارد، و مى‌تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشويد. آنچه اشکال دارد اين است که با آب غير وضو مسح کشيده شود. س: يک پاى من قطع شده است و گاهى درون…