مرور برچسب

سرپا كردن نوزاد

سرپا گرفتن بچه رو به قبله چه حكمي دارد

سرپا گرفتن بچه رو به قبله چه حكمي داردمسأله ۷۱. احتیاط مستحب آن است كه بچّه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني. لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=21017 *- ضمنا شما می توانید از…