وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده

رعایت مواضع هفتگانه سجده هنگام سجده روی صندلی

رعایت مواضع هفتگانه سجده هنگام سجده روی صندلیمطابق نظر آيت الله خامنه ايسجده شخص مضطر س. کسی که نمی‌تواند سجده معمولی انجام دهد و بر صندلی سجده می‌کند، تکلیف او نسبت به گذاشتن مواضع سجده چیست؟ج. پیشانی بنابر احتیاط باید…

سجده شکر بعد از نماز

سجده شکر بعد از نماز پس از انجام تعقیبات، سجده شکر به جا آور، که به اتّفاق تمام علماى شیعه، سجده شکر به هنگام یافتن نعمتى یا دفع بلایى سنّت است، و بهترین آن، سجده اى است که پس از نماز براى شکر توفیق اداى نماز به جا آورده مى شود! در این جا…

سجده زیارت عاشورا بدون مهر

سجده زیارت عاشورا بدون مهرمطابق نظر آيت الله خامنه اي سوال: 1-اگر شخص برای سجده زیارت عاشورا مهر در دسترس ندارد آیا میتواند روی دستش سجده کند ؟ 2-آیا سجده زیارت عاشورا باید رو به قبله باشد و باید وضو داشته باشیم ؟…

سجده بر مهر از نظر شیعه و سنی

سجده بر مهر از نظر شیعه و سنی سجدهء رسول خدا بر زمين : شيعه و سني اتفاق دارند كه رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم بر زمين سجده مي كرده و مي فرموده است :أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .صحيح البخاري ،…

برداشتن انگشتان دست از زمین در حال سجده

برداشتن انگشتان دست از زمین در حال سجده مطابق نظر آيت الله خامنه ايبرداشتن انگشتان دست از زمین در حال سجده س. در سجده اگر موقع ذکر، سهوا یا عمدا انگشتان دست را بردارند حکم چیست؟ ج. اگر هنگام ذکر واجب عمداً انگشتان را روی زمین قرار ندهد…

مستحبات و مکروهات سجده چیست

مستحبات و مکروهات سجده چیستمسأله 1091 در سجده چند چیز مستحب است (1): 1 کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملًا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند، بعد از آن که کاملًا نشست، برای رفتن به سجده تکبیر بگوید…

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب استمسأله 1075 در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد، مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا (1) اگر بعد از سجده دوم بدون آن که مقداری بنشیند برای رکعت بعد برخیزد نمازش صحیح است (2) ولی بنا بر احتیاط واجب (3)…

قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین

قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین  مسأله 1062 در سجده بنا بر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد (1) و اگر (2) انگشتهای دیگر پا (3) یا روی پا را به زمین بگذارد (4) یا به واسطه بلند بودن ناخن، سر شست به زمین نرسد…

در سجده کف دست و انگشتان بر زمین باشد

در سجده کف دست و انگشتان بر زمین باشد در سجده باید کف دست و انگشتان آن روی زمین قرار بگیرد.مسأله 1061 در سجده باید کف دست (1) را بر زمین بگذارد (2) ولی در حال ناچاری پشت دست هم مانعی ندارد و اگر پشت دست ممکن نباشد، باید (3) مچ دست را…

هم سطح بودن مکان سجده در نماز

هم سطح بودن مکان سجده در نمازمسأله 1057 جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (1) پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد (2)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. (1)…

بلند شدن سهوی سر از سجده

بلند شدن سهوی سر از سجدهمسأله 1055 اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده (1) سهواً پیشانی را از زمین بردارد نمی تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر را سهواً (2) از زمین بردارد، باید دو مرتبه به زمین…

برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده

برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجدهمسأله 1054 اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید، یکی از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد (1)، نماز باطل می شود (2) ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست، اگر غیر پیشانی جاهای…

اگر در نماز سجده کم و زیاد شود

اگر در نماز سجده کم و زیاد شود  مسأله 1046 دو سجده روی هم یک رکن است (1) که اگر کسی در نماز واجب (2) عمداً یا از روی فراموشی (3) هر دو را ترک کند یا دو سجده دیگر به آنها اضافه نماید نمازش باطل است.  (1) (گلپایگانی، صافی:) دو سجده از یک…

سجده نماز

سجده نمازمسأله 1045 نماز گزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع دو سجده کند (1) و سجده آن است که پیشانی و کف دو دست (2) و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد (3).  (1) (زنجانی:) یعنی به قصد خضوع…

قرار گرفتن چادر در سجده بين پيشاني و مهر

قرار گرفتن چادر در سجده بين پيشاني و مهرس 493: زنی هنگام سجده، سر خود را روی مهر گذاشته، متوجه می‏شود که پیشانی وی به‌طور کامل با مهر تماس ندارد، زیرا چادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی با مهر است، لذا سرش را از روی آن بلند کرده و…