مرور برچسب

سجده واجب آيات و شخص جنب

احکام غسل باطل‏

احکام غسل باطل‏اجوبه الاستفتائات س 194: کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل و کیفیت آن بوده و بعد از گذشت مدتی در حدود ده سال متوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمی دارد؟ وظیفه او نسبت به قضای نمازها و…