احکام غسل باطل‏

احکام غسل باطل‏ مطابق نظر آيت الله خامنه اي اجوبه الاستفتائات س 194: کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل و کیفیت آن بوده و بعد از گذشت مدتی در حدود ده سال متوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمی دارد؟ وظیفه او نسبت [...]