وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده مریض

کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند

کسی که نمی تواند به خوبی سجده کندمسأله 1068 کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می تواند خم شود (1) و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته (2) و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده…