مرور برچسب

سجده زيارت عاشورا

زن حائض و خواندن دعا و زيارت عاشورا

زن حائض و خواندن دعا و زيارت عاشورا زن حائض و خواندن دعا و زيارت عاشورا خواندن دعا و زيارت عاشورا پرسش 166 . خواندن دعا و زيارت عاشورا در ايام عادت چه حكمى دارد؟ همه مراجع: خواندن دعا و زيارت عاشورا در ايام عادت، اشكال ندارد و مستحب است زن…