وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده در سراشیبی

هم سطح بودن مکان سجده در نماز

هم سطح بودن مکان سجده در نمازمسأله 1057 جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (1) پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد (2)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. (1)…