مرور برچسب

سجده حرم

سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد

سجده برای غیر خدا چه حکمی داردمسأله 1090 سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد و بعضی از مردم عوام (1) که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را به زمین می گذارند، اگر برای شکر خداوند متعال باشد، اشکال ندارد و گر نه حرام است…