سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد

سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد [ سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد] مسأله 1090 سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد و بعضی از مردم عوام (1) که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را به زمین می گذارند، اگر برای شکر خداوند متعال باشد، اشکال ندارد و [...]