وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده به غیر خدا

سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد

سجده برای غیر خدا چه حکمی داردمسأله 1090 سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد و بعضی از مردم عوام (1) که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را به زمین می گذارند، اگر برای شکر خداوند متعال باشد، اشکال ندارد و گر نه حرام است…