مرور برچسب

سجده بر مهر

سجده بر مهر از نظر شیعه و سنی

سجده بر مهر از نظر شیعه و سنی سجدهء رسول خدا بر زمين : شيعه و سني اتفاق دارند كه رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم بر زمين سجده مي كرده و مي فرموده است :أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .صحيح البخاري ،…

سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی دارد

سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی داردمسأله 1060 باید بین پیشانی و آن چه بر آن سجده می کند چیزی نباشد (1) پس اگر مهر (2) به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد (3) سجده باطل است ولی اگر مثلًا رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.…