وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده بر دستمال کاغذی

سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی

سجده بر کاغذ و دستمال کاغذیمسأله 1082 اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلًا از کاه (1) ساخته باشند، می شود بر آن سجده کرد (2) و سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده اشکال ندارد (3). (1) (فاضل:) یا چوب.. (2)…