قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

سجده بر آجر

صفحه اصلی/برچسب:سجده بر آجر

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد  چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است [ باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید] مسأله 1076 باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی [...]

Code Center