مرور برچسب

سجاده

نماز بر سجاده ای که نام خدا یا آیات قرآن دارد

نماز بر سجاده ای که نام خدا یا آیات قرآن داردحضرت آیت الله مکارم شیرازینماز بر سجاده ای که نام خدا یا آیات قرآن دارد پرسش : نماز خواندن بر سجّاده ها و یا قالیچه هایى که در آن آیات قرآن و کلمات مقدّسه نوشته شده است، در حالى که در موقع…

نماز بر سجاده و مهر عکس دار

نماز بر سجاده و مهر عکس دارمطابق نظر آيت الله خامنه ايس 377: آیا نماز خواندن بر سجاده ای که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است، کراهت دارد؟ ج: فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر به گونه ای باشد که بهانه به دست کسانی دهد…