وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجاده طرح دار

نماز بر سجاده و مهر عکس دار

نماز بر سجاده و مهر عکس دارمطابق نظر آيت الله خامنه ايس 377: آیا نماز خواندن بر سجاده ای که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است، کراهت دارد؟ ج: فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر به گونه ای باشد که بهانه به دست کسانی دهد…